Päivitetty 6.7.2020
Tietosuojaselostetta on laajennettu, tarkennettu ja selkeytetty

Välitämme tietoturvastasi!

Otamme vakavasti asiakkaidemme yksityisyyden suojan, ja siksi kaikki henkilötietojen käsittelymme tapahtuu voimassa olevien lakien sekä erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (tutummin ”GDPR”) mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa avataan, miten keräämme henkilötietoja, mitä tietoja käsittelemme ja miten sekä kerromme, mitä oikeuksia sinulla on.

Tämä seloste kertoo, miten käsittelemme rekisterissämme olevia tietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on.

1. Keitä me olemme?

Rekisterinpitäjä on Suomen Terveysravinto Oy konserni, jonka emoyhtiö on Suomen Terveysravinto Oy (Y-tunnus 2342164-1). 

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa on tietosuojavastaava Markus Mäenpää (tietosuojavastaava(a)suomenterveysravinto.fi) tai Suomen Terveysravinto Oy:n asiakaspalvelu 0800-304030 (ma–pe 9–17)

Konserniin kuuluvat myös seuraavat yritykset:

STR Nordic Oy (2892826-5)
STR Nordic AS (923 264 701)
Soome Tervisetooted OÜ (12737711)

2. Mistä saamme henkilötietoja?

Saamme henkilötietoja tehtyjen tilausten yhteydessä. Voimme hankkia puhelimella tehtävää suoramarkkinointia varten laillisia henkilötietoja. Säilytämme näitä tietoja vain rajallisesti.

Jos meillä on sinun henkilötietosi, olemme saaneet ne jostakin seuraavasta syystä.

2.1 Tilaukset
Jos olet tilannut meiltä tuotteita nettisivuilta, verkkokaupasta, esittelypisteeltä, puhelimessa, asiakaspalvelusta tai muuta vastaavaa reittiä. 

2.2 Yhteydenotot
Jos olet ottanut yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla, sähköpostilla, palautelomakkeen välityksellä tai jollakin vastaavalla tavalla, asiakaspalvelu on joutunut käsittelemään henkilötietojasi.

2.3 Hankitut yhteystietolistat
Olemme mahdollisesti saaneet yhteystietosi suoramarkkinointia varten laillisilta yhteystietojen välittäjiltä.  Suomessa varmistamme, että saamillamme henkilöillä ei ole Asiakasmarkkinointiliiton (ASML) puhelinmarkkinointikieltoa eli ne eivät ole puhelinmyynnin Robinson-rekisterissä. Samoin varmistamme, että ne eivät ole yrityksemme markkinointikieltolistalla. 

Jotkut puhelinmarkkinoinnista vastaavat alihankkijamme saattavat käyttää omaa asiakaslistaansa, jonka he ovat saaneet meistä riippumattomasti, eikä meillä ole pääsyä tähän listaan. Kuitenkin vaadimme, että siinä huomioidaan yllä olevat rajoitukset (ASML-myyntikiellot sekä yrityksemme markkinointikieltolista). Saamme nämä henkilötiedot normaaliin käyttöömme siinä vaiheessa, kun asiakas tekee tilauksen.

3. Mitä tietoja meillä on sinusta?

Meillä on kaikista rekisteröidyistä perusyhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja osoitetiedot) sekä joissakin tapauksissa myös ikä. Lisäksi tilauksen tehneiltä asiakkailta tiedossa on tilaushistoria sekä muita tarkentavia tietoja. Myös asiakaspalvelun yhteydenottohistoria on tiedoissa.

Puhelinmarkkinoinnissa nauhoitamme markkinointipuhelut tietojen tarkistamista ja epäselvyyksien selvittämistä varten. 

Sinulla on aina oikeus ottaa meihin yhteyttä ja pyytää nähtäväksi niitä tietoja, joita meillä on sinusta.

3.1 Puhelimella tehtävä uusasiakashankinta
Jos olemme saaneet yhteystietosi ostetun yhteystietolistan mukana, saamme sinusta etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, katuosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan sekä ajoittain myös iän. Jos markkinointipuhelu johtaa asiakkuuden syntymiseen, tiedot tarkistetaan asiakkaan kanssa, ja mahdollisesti kysytään myös muita tietoja, kuten syntymäaikaa.

Osa puhelinmyynnin alihankkijoista käyttää omia soittoaineistojaan. Tällöin olet saanut soiton yrityksemme nimissä, mutta siitä huolimatta meillä ei välttämättä ole tietojasi. Ohjaamme silloin asian hoitamisen puhelun tehneelle alihankkijalle.

3.2. Asiakkaiden tiedot
Edellä mainittujen tietojen lisäksi rekisteriimme on tallennettu asiakkaidemme asiakasnumerot, mahdollinen sähköposti, sukupuoli, ostohistoria, mahdollinen sähköpostihistoria asiakaspalvelun kanssa sekä menneiden markkinointipuheluiden historia. Sähköpostihistoria sekä markkinointipuheluiden historia on tallennettu myös henkilöiltä, jotka eivät ole asiakkaita, mutta joilla on tällaista historiaa. Soveltuvissa tilanteissa palvelussamme on tallennettuna päätelaitteiden osoitetiedot (IP-osoite), verkkokaupan käyttö- ja selaushistoria sekä evästeiden kautta kerättävät tiedot (esimerkiksi mitä kautta asiakas tuli verkkokauppaan)

3.3. Markkinointipuhelut sekä asiakaspalvelutiedot
Jos sinulle soitetaan markkinointipuhelu tai muu puhelu tai sinä soitat meille, markkinointipuhelut sekä asiakaspalvelupuhelut nauhoitetaan normaalin puhelumarkkinointikäytännön mukaisesti. Tämä tehdään tilausten ja peruutusten varmistamista sekä mahdollisten ristiriitojen ratkaisemista varten. 

3.4 Arkaluontoiset henkilötiedot ja henkilötunnus
Emme tallenna rekisteriimme arkaluontoisia henkilötietoja (etninen alkuperä, henkilötunnuksesi loppuosa, jne.). 

Maksutapahtuman yhteydessä maksuja välittävä yhteistyökumppanimme saattaa kysyä sinulta henkilötunnustasi esimerkiksi luottotietojen tarkistamista varten. Tämä tieto ei kuitenkaan välity meille.

3.5 Lasten henkilötiedot
Emme lähtökohtaisesti käsittele lasten henkilötietoja. Puhelinmarkkinoinnissa emme vastaanota lasten yhteystietoja soittotietolistojen tekemistä varten. Samoin verkkokaupassa oletamme, että tilauksia tekevät lapset ostavat tuotteita vanhempiensa luvalla tai valvonnassa. 

4. Miten pitkään säilytämme tietojasi?

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista toteuttaa henkilötietojen käsittelytarkoitusta tai kunnes asiakas vaatii niiden poistamista. Asiakastietoja säilytetään asiakkuuden ajan, mutta uusasiakashankinnan henkilötietoja säilytetään vain rajatun ajan 

Puhelimella tehtävässä uusasiakashankinnassa hankittuja soittolistoja säilytetään pääasiassa kolme kuukautta. Samoin markkinointipuhelunauhoitteet säilytetään pääasiassa kolme kuukautta. Kestotilausten kanta-asiakasohjelmassa olevien henkilötietoja säilytetään järjestelmissä kolme vuotta viimeisen tehdyn tilauksen jälkeen.

Joudumme säilyttämään edellistä pidempään joitakin tietoja eri lakien vaatimuksesta (esim. kirjanpitolaki).

4.1 Henkilötiedot verkkokaupassa
Verkkokauppaan rekisteröineillä henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakastili on olemassa. Verkkokauppa tarkoittaa osoitteessa strnordic.fi toimiva verkkokauppaa.

4.2 Henkilötiedot puhelimella tehtävässä uusasiakashankinnassa
Kun puhutaan puhelinmarkkinointia varten hankituista yhteystiedoista, henkilötietojen säilyttäminen riippuu puhelun lopputuloksesta. Jos markkinointipuhelu ei johda asiakkuuden syntymiseen, yhteystiedot poistuvat automaattisesti soittolistan tuhoutuessa kolmen kuukauden kuluttua. 

Jos markkinointipuhelu johtaa asiakkuuden syntymiseen, yhteystietoja säilytetään luonnollisesti koko asiakkuuden ajan. Kuitenkin markkinointipuhelutallenteet säilyvät järjestelmässä vain normaalin kolme kuukautta, ellei ole erityistä syytä säilyttää niitä pidempään (esim. takuu- tai tuotevastuuasiat, oikeudenkäynti ja vastaavat syyt).

4.3 Puhelunauhoitteiden säilyttäminen
Markkinointipuheluita säilytetään myyntijärjestelmässämme kolme kuukautta tilausten todentamista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemista varten, minkä jälkeen puhelut poistetaan automaattisesti. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi valituksen käsittelyssä, todennäköisen tai olemassa olevan oikeusprosessin kannalta tai vastaavasta syystä.

4.4 Kestotilaajien kanta-asiakasohjelma
Jokainen toistuvaistilauksemme tuotteita tilannut asiakkaamme pääsee osaksi kestotilaajien kanta-asiakasohjelmaamme. Kanta-asiakasohjelma mahdollistaa tuotteiden tilaamisen aina alennettuun hintaan normaalihintaan verrattuna, ja samoin mahdollistaa vain kanta-asiakkaille suunnattujen tarjousten saamisen. Asiakkuuteen perustuvia henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin asiakkuus on voimassa.

Koska kanta-asiakastuotteiden toimitusväli on ajoittain pitkä, asiakkuuden lasketaan alkavan siitä hetkestä, kun aktiivinen tilaus tehdään. Asiakkuus jatkuu kolme vuotta tämän jälkeen, jos sinä aikana ei tehdä uusia tilauksia tai lähetetä jatkolähetyksiä. Jokainen lähetetty kestotilaustuote pidentää ohjelman jäsenyyttä kolmella vuodella. Kuitenkin tämän ajan jälkeen asiakkuuden katsotaan loppuneen, jolloin henkilö- ja tilaustiedot anonymisoidaan asiakasjärjestelmästä sekä poistetaan myyntijärjestelmästä. 

4.5 Miten alihankkijamme käyttävät henkilötietojasi
Käytämme alihankkijoita muun muassa osassa markkinointipuheluita ja tuotteiden lähettämiseen. Alihankkijat säilyttävät tietoja vain sen aikaa, kun se on heille välttämätöntä; tämän jälkeen he poistavat tiedot.

Kun tietoa on siirretty alihankkijoille (esimerkiksi lähetysten tekemistä varten), alihankkija säilyttää tietoja pelkästään niin kauan kuin sillä on oikeusperuste; tämän jälkeen heillä on velvollisuus poistaa tiedot järjestelmistään. Alihankkijoilla ei ole oikeutta käsitellä henkilötietoja muuten kuin erikseen määrätyssä tarkoituksessa.

4.6 Markkinointikieltojen säilyttäminen
Jos asiakas on tehnyt suoramarkkinointikiellon, säilytämme kieltoja siihen saakka, kunnes asiakas peruu kiellon.

4.7. Lakisääteinen tietojen säilyttäminen
Vaikka henkilön tiedot poistettaisiin, niin lakien vaatimat säilytysvelvoitteet (esim. kirjanpitolaki) täytetään siitä huolimatta. Tietoja käytetään kuitenkin vain lakien vaatimaan tarkoitukseen.

4.8. Tietojen anonymisointi
Osa järjestelmän toiminnan kannalta oleellisista tiedoista (esim. tilaustiedot) anonymisoidaan poistamisen asemesta, jolloin niitä ei ole mahdollista yhdistää asiakkaaseen, mutta ne siitä huolimatta mahdollistavat järjestelmän normaalin toiminnan. Katso lisää alempaa osiosta Oikeus tulla unohdetuksi.

5. Miten ja miksi käytämme tietojasi?

Käytämme rekisteröityjen henkilötietoja suoramarkkinointiin, tuotteiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä toiminnan suunnitteluun.

Käytämme puhelinmyynnin uusasiakashankinnan henkilötietoja markkinointisoittojen tekemiseen. Samoin käytämme asiakkaiden tietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja kiinnostavista tarjouksista kertomiseen.

Emme käytä henkilötietojasi ilman perusteltua, EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattua syytä. Tästä syystä perusteet henkilötietojen käsittelylle on avattu alla olevissa osioissa.

Oikeutettu etu tarkoittaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan oikeutta käsitellä henkilötietoja esimerkiksi markkinoinnissa, historiallisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa sekä tilastoinnissa. Näissä tapauksissa suoritetaan aina edunvertailu, jotta voidaan varmistua, että tämä ei riko rekisteröidyn oikeuksia.

5.1 Uusasiakasmarkkinointi puhelimessa: tietojen käyttäminen

Suomessa on mahdollista hankkia puhelimella tehtävää uusasiakasmarkkinointia varten soittolistoja ja soittaa markkinointipuheluita ilman ennakkolupaa myös henkilöille, jotka eivät ole asiakkaita. Tämän oikeusperuste on oikeutettu etu.

Yhteystietojen välittäjillä oikeutus käsitellä tietoja on lakiperusteinen, suostumus tai oikeutettu etu. 

5.2 Tuotteiden toimittaminen

Lähetämme tilattuja tuotteita asiakkaille. Käytämme tässä alihankkijoita, jotka hoitavat tuotteiden lähettämisen sekä tuotteiden kantamisen perille. Tilausten täyttämiseen liittyvien toimien oikeusperuste on sopimuksen täytäntöönpaneminen. 

Käsittelemme henkilötietoja tilausten, palautusten ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelyperusta tälle on sopimuksen täytäntöönpano.

5.3 Suoramarkkinointi puhelimessa asiakkaille

Suoritamme puhelimen kautta tapahtuvaa puhelinmarkkinointia oikeutettuun etuun perustuen niissä maissa, joissa se on mahdollista. Maissa, joissa puhelinmarkkinointi on luvanvaraista, se tehdään suostumukseen perustuen.

5.4. Petokselta suojautuminen

Jos asiakas on toistuvasti jättänyt maksamatta tai täyttämättä velvoitteitaan, voimme käyttää joitakin henkilötietoja laskulla maksettavan tilauksen täyttämättä jättämiseen. Syy tähän on petokselta suojautuminen, joka on oikeutetun edun mukaista.

5.5 Asiakkaan yleinen kontaktointi

Voimme lähettää sinulle ilmoituksia toimituksen tilasta tai mahdollisista ongelmista tuotteen saatavuudessa tai toimituksessa. Käsittelyperusta tälle on sopimuksen täytäntöönpano.

5.6 Sähköinen suoramarkkinointi

Teemme sähköistä suoramarkkinointia pääasiassa suostumukseen perustuen. Kuitenkin joissakin tapauksissa ja joissakin maissa tarjoamme tuotteiden tilaajille vastaavia tuotteita, kunhan markkinointi täyttää laissa annetut ehdot oikeutettuun etuun perustuen.

5.8 Tilastointi ja muut toimenpiteet

Teemme myynnistä, asiakkuuksista ja kampanjoista tilastoja, joita käytetään myynnin ohjaamiseen. Käsittelyperusta on oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämistä tiedoista ei tehdä sellaista luvanvaraista automaattista profilointia, jolla olisi oikeusvaikutuksia rekisteröidyn kannalta.

Käytämme henkilötietojasi täyttääksemme lakien, tuomioistuinten ja viranomaispäätösten määräykset. Oikeusperuste käsittelylle on oikeudellinen velvoite.

6. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Käytämme alihankkijoita tuotteiden lähettämisessä, myynnissä, järjestelmien ylläpidossa, järjestelmäalustoina sekä erilaisissa tilastoinneissa. 

Verkkokaupan tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, koska Shopify-palvelimet sijaitsevat ETA-alueen ulkopuolella. Puhelinmarkkinoinnissa tietoja ei pääasiassa siirretä ETA-alueen ulkopuolelle, ja jos näin tehdään, ne tehdään asianmukaisesti korkeaa tietosuojaa noudattaen.

Emme myy tai anna henkilötietoja kolmannen osapuolen omaa markkinointia varten. Voimme kuitenkin tarjoa kestotilausten kanta-asiakasohjelman jäsenille tarkkaan valitsemiamme lisäpalveluita, joita toteutamme yhteistyössä kolmannen osapuolen kanssa.

Meillä on Facebook-sivujemme tähden yhteisrekisterinpitämissuhde Facebookin kanssa.

6.1. Tietojen siirtäminen alihankkijoille
Käytämme suoramarkkinoinnissamme ulkopuolisten alihankkijoiden apua. Tällöin heille siirretään sen verran tietoja, mitä he tarvitsevat toiminnan toteuttamista varten. Käytämme tuotteidemme lähettämiseen alihankkijaa, jolle siirretään lähetysten tekemistä varten tarvittavat tiedot.

Huom! Alihankkijat eivät voi käyttää henkilötietoja omaan muuhun myyntiinsä eivätkä säilyttää tietoja sopimuksen loputtua, vaan alihankkijat käsittelevät tietoja pelkästään meidän määrittelemäämme tarkoitukseen.

Alihankkijoiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset tietojen käsittelystä sekä siihen liittyvästä tietosuojasta. 

Käytämme kolmansien osapuolien valmistamia ja ylläpitämiä teknisiä järjestelmiä asiakastietojen, puhelinsoittojen, tilausten sekä sähköpostien hallintaan ja erilaisten analyysien tekemiseen. Näiden tahojen kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset, jotka takaavat henkilötiedoille asianmukaisen suojan myös näissä järjestelmissä.

6.2. Tietojen siirtäminen ETA-alueen ulkopuolelle 
Puhelinmarkkinoinnin henkilötiedot ovat puhelunhallintajärjestelmässämme, joka toimii pilvipalveluna. Järjestelmä toimii pilvipalveluna, ja sen palvelimet sekä pääasiassa käyttöpaikat sijaitsevat fyysisesti ETA-alueella. 

Osa myyntipuheluista suoritetaan ETA-alueen ulkopuolelta, jolloin alihankkijana toimii suomalaisia työllistäviä myyntitoimistoja. Kyseisten toimijoiden kanssa on tehty EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin perustuvat sopimukset tiedonsiirrosta, sen turvallisuudesta sekä asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimista, jotta tietosuojan voidaan katsoa olevan asianmukaista.

Asiakastietojärjestelmän palvelimet sijaitsevat myös ETA-alueella, samoin kuin käyttöpisteet. Myös alihankkijoina toimivat myyntitoimistot sekä toimitusten lähettäjät sijaitsevat Suomessa ja heidän palvelimensa ovat fyysisesti ETA-alueella.

Verkkokauppasovelluksessa (strnordic.fi) käytämme Shopify-alustaa. Shopify ei ole toiminnoissa rekisterinpitäjä, vaan henkilötietojen käsittelijä. Shopify hyödyntää toiminnassaan EU:n ulkopuolella (Kanada/Yhdysvallat) toimivia palvelimia, joissa rekisterin tietoja säilytetään.

6.3. Tietojen siirto kolmansille osapuolille
Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille esim. maksutapahtumissa, toimituksissa ja tietyissä markkinointitarkoituksissa palvelun tuottamiseksi. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat:

– Logistiikkakumppanit (Axla Logistics ja muut kumppanit) 
– Kuljetusliikkeet (Posti, JYS, Schenker)
– Maksujärjestelmäkumppani (Klarna)
– Maksunvälittäjät maksukortilla maksettaessa
– Kirjanpitotoimistot
– Luotonvälittäjät laskulla tai osamaksulla maksettaessa
– Sähköpostimarkkinointikumppanit (Klaviyo)

Edellä mainitut kolmannet osapuolet eivät saa missään tapauksessa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa. Heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto tiukoin ehdoin.

6.4. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneill
Voimme luovuttaa harkintamme mukaan kestotilausten kanta-asiakasohjelmamme asiakkaiden yhteystietoja yhteistyökumppaniemme suorittamille, meidän asiakkaillemme räätälöityjä kampanjoita varten. Emme käytä muiden yhteystietoryhmien henkilötietoja tällaiseen tarkoitukseen.

6.5. Yhteisrekisterin pitäminen
Facebook Irlanti (jäljempänä ”Facebook”) ja Suomen Terveysravinto Oy ovat yhteisrekisterinpitäjiä soveltuvin osin Facebookissa olevien fanisivujen osalta. Facebook käsittelee henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti (www.facebook.com/privacy/). Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta ja tietoturvallisuuden sekä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta palvelussa.

Saamme käyttöömme vain samat tiedot, mitä muutkin Facebookin käyttäjät näkevät eli yksittäisten käyttäjien nimet, julkiset profiilikuvat sekä muut julkisesti näkyväksi määritetyt tiedot. Henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etu. Henkilötietoja ei siirretä Facebookin sivulta tai kommenteista muihin järjestelmiin ilman erillistä ilmoitusta. Sen sijaan esimerkiksi yksityisviestillä ilmoitetut tilausten muutokset kirjataan muihin järjestelmiin.

Henkilötietojasi käytetään mm. uutisointiin, markkinointiin, kilpailujen ja arvontojen toteuttamiseen, palautteen vastaanottamiseen sekä osaltaan mainosten ostamiseen Facebookilta sekä mainosten toiminnan mittaamiseen. Keräämme yhdessä Facebookin kanssa tietoa mm. tykkäyksistä, sivuvierailuista, julkaisujen kommenteista, yksityisviesteistä sekä julkaisuihin liittyvistä tilastoista.

Jos haluat käyttää henkilötietoihin kuuluvia oikeuksiasi (mm. tietojesi poistaminen) kun olet ”tykännyt” Facebook-sivuistamme tai seuraat sitä, pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen Facebookin edustajaasi.

6.6 Tietojen luovuttaminen viranomaisille
Suomen Terveysravinto Oy:n konsernilla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja viranomaisille heiltä tulevien selvityspyyntöjen täyttämiseksi.

7. Miten suojaamme tietosi?

Suojaamme tietosi teknisillä ja organisatorisilla toimilla, jotka takaavat, että tietosi ovat turvassa järjestelmissämme.

Henkilötietorekisterimme on olemassa vain sähköisenä versiona. Rekisteri on suojattu salasanoilla, salaamalla sekä palomuureilla tietomurtojen varalta. Rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttöoikeudet on rajattu henkilön tehtävänkuvan mukaan. Kaikki rekisteriä käyttävät ovat allekirjoittaneet elämän mittaisen vaitiolositoumuksen rekisterin sisällöstä. Järjestelmistämme vastaava alihankkija vastaa puoleltaan riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimista, jotka takaavat rekisterin fyysisen ja teknisen suojauksen. Alihankkijasopimukset myös täsmentävät, mitä alihankkijat saavat ja eivät saa tehdä tiedoilla.

8. Miten käytämme evästeitä?

Evästeet (engl. cookiet) ovat tekstitiedostoja, jotka Internet-selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeisiin sisältyy yksilöllinen tunniste, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen. Hyödynnämme evästeitä sähköisten palvelujemme käytettävyyden, laadun ja kehittämisen takaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttäjää ei kuitenkaan yksilöidä pelkkien evästeiden avulla.

Lue lisää täältä.

9. Miten voin käyttää henkilötietoihini liittyviä oikeuksia?

Jos olet tilannut meiltä jotain, sinulla on Euroopan tietosuoja-asetuksen perusteella oikeuksia. Sinulla on oikeus päästä järjestelmässä oleviin tietoihisi, vaatia virheellisten tietojen oikaisemista, tietojen poistamista sekä tietojen luovuttamisen kieltoa.

Sinulla on myös oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista. Lopulta sinulla on rekisteröitynä oikeus tehdä myös kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle. 

Sinulla on myös oikeus saada vastaus kysymyksiisi GDPR:n määrittämissä rajoissa (1 kuukausi), vaikka pyrimme aina toimimaan nopeammin.

9.1 Sinulla on oikeus saada pääsy järjestelmässä sinua koskeviin henkilötietoihin. 
Tiedot voidaan toimittaa sinulle, kunhan olet tunnistautunut riittävästi. Tiedot voidaan toimittaa tapauskohtaisesti puhelimessa, sähköpostilla, suojatulla sähköpostilla tai paperilla. Toistuvista paperilla toimitettavista pyynnöistä veloitamme kohtuulliset hallinnointikustannukset (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 15 artikla kohta 3)

Jos tahdot sinua koskevat puhelinnauhoitteet, voit saada ne käyttöösi litteroituna, tai voit tulla kuuntelemaan puhelunauhoitteen erikseen sovittuun toimipisteeseemme.

9.2 Sinulla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisemista tai poistamista
Jos huomaat, että meillä on sinusta virheellisiä tietoja, kerro asiasta meille, ja me korjaamme ne hetimiten.

9.3 Sinulla on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnist
Käytämme henkilötietojasi myös suoramarkkinoidaksemme sinulle tuotteita, joiden uskomme miellyttävän sinua. Kuitenkaan kaikki eivät ilahdu puhelinmarkkinoinnista. Rekisterissä olevana sinulla on oikeus estää markkinointiyhteydenotot. Tällöin puhelinnumerosi tallennetaan kieltolistalle, joka estää puhelunhallintajärjestelmää soittamasta juuri tähän numeroon. Numeroa ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Helpoin tapa saada markkinointikielto on ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Myös muut kuin rekisterissämme olevat voivat ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme ja pyytää puhelinmarkkinointikiellon tekemistä.

Emme lähetä sinulle markkinointisähköpostia, jos et ole antanut siihen erikseen lupaa. Poikkeuksena voi olla tiettyjen kampanjoiden markkinointi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä kansallisten asetusten asettamissa rajoissa. 

9.4 Sinulla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin yhteistyökumppaneilleVoit tahtoessasi vaatia, että emme luovuta tietojasi yhteistyökumppaneillemme. Tällaisista tapauksista kannattaa keskustella erikseen, jotta tämä ei vaaranna esimerkiksi tuotteesi toimittamista (esim. kielto luovuttaa henkilötietoja Postille).

9.5 Sinulla on oikeus tehdä kantelu toiminnastamme Tietosuojavaltuutetulle
Jos koet, että olemme rikkoneet henkilötietojesi suojaa, sinulla on oikeus tehdä meistä kantelu tietosuojavaltuutetulle.

9.6 Sinulla on oikeus tulla unohdetuksi
Sinulla on oikeus vaatia kaikkien tietojesi poistamista järjestelmistämme. Tätä sanotaan ”oikeudeksi tulla unohdetuksi”. Tällöin poistamme henkilötietosi kaikista järjestelmistämme. Tietojen poisto ei ole mahdollista esimerkiksi tilanteissa, joissa laskuja on maksamatta tai oikeuskäsittely on kesken. Samoin kirjanpitolain vaatimia tietoja ei voi poistaa kirjanpidosta ym.

Huom! Jos olet puhelinmarkkinointilistallamme, niin tietojen poistaminen ei ole sama asia kuin markkinointikielto. Jos poistamme kaikki tietosi järjestelmistämme, se ei takaa varmuudella markkinointipuheluiden loppumista. Jos poistamme kaikki tietosi järjestelmästämme, saamme numerosi mahdollisesti tulevaisuudessa uuden yhteystietolistan mukana, koska meillä ei ole silloin mitään keinoa tunnistaa numeroa sellaiseksi, että siihen ei saisi soittaa. Tästä syystä ainoa varma tapa lopettaa puhelinmarkkinointi on pyytää markkinointikieltoa.

9.7 Sinulla on oikeus saada vastaus henkilötietokyselyihisi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen määrittämässä ajassa
Vastaamme henkilötietoja koskeviin kyselyihin ”ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.” (GDPR 12.3). Kuitenkin pyrkimyksenämme on vastata selkeästi nopeammin.

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä henkilötietoselostetta, jotta voisimme ottaa siinä tarpeeksi hyvin huomioon lainsäädännön kehityksen, uudet tilanteet sekä toimintatapojen tai -mallien muutokset. 

Tämä tietosuojaseloste on esillä verkkosivuillamme, ja version mukana on aina päivämäärä, jolloin seloste on päivitetty.